Om oss

BRÖSTCANCERFÖRENINGEN Skellefteå

är en stödförening för personer som har drabbats av bröstcancer och gynekologisk cancer, samt närstående. Föreningen är ansluten till Bröstcancerförbundet.

Ingen ska vara ensam i sin utredning om eventuell bröst/gyncancer, behandlingar av bröst/gyncancer och i efterföljande rehabilitering och tiden därefter.

BRÖSTCANCERFÖRENINGEN Skellefteå

är en ideell, opolitisk och icke religiöst bunden förening som bildades 1987. Alla stödjer/arbetar helt ideellt med utgångspunkt från egna erfarenheter.

BRÖSTCANCERFÖRENINGEN Skellefteå

har till uppgift att tillvarata den bröst/gyncancerdrabbade personens intressen och vara till stöd för de drabbade och deras närstående genom att finnas tillhands när man behöver någon att tala med. Vi verkar också för att ge saklig information och upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet angående de bröst/gyncancerdrabbade personernas situation.

Vi ska vara en självklar part när vård diskuteras och vi ska tillvarata bröst/gyncancerdrabbades intressen i vårt län. Vi vill att bröstcancervården ska fungera bra och minst motsvara riksnormen oavsett var man bor i Sverige.

Som medlem får Du tidningen Magasin B 4 gånger/år innehållande aktuella referat, vetenskapliga rapporter samt lättare artiklar.

Medlemsavgiften from 2024 är 220 kr/år, Stödmedlem; 220 kr/år och betalas via avisering av Bröstcancerförbundet.

Betala inte medlemsavgiften till vår lokala förenings swish eller postgiro.

Du kan anmäla dig som ny medlem via formuläret för medlemsansökan. Via det kan du betala in medlemsavgiften (som betalas till Bröstcancerförbundet) med kort, swish eller få ett inbetalningskort hemskickat. Klicka här: https://skelleftea.brostcancerforbundet.se/bli-medlem/

Aktuellt 2024

Aktuellt 2024

Bli medlem

Bli medlem