Årsmöte 2024 i Bröstcancerföreningen Skellefteå

Årsmöte i Bröstcancerföreningen Skellefteå 21 Mars 2024 Årsmötet inleddes med att styrelsens medlemmar presenterade sig och berättade vad vår patientförening har betytt för dem och varför en patientförening är viktig. Monica Widman Lundmark , Medlefors folkhögskola höll i klubban och det glada gänget svarade ja då hon ställde frågor som måste besvaras. Ann Sjölund valdes till ordförande och Lena Sandberg blir vice. Övriga ledamöter som fortsätter i styrelsen är Doris Ekefjärd, Ulrika Bäcklund och Christina Nyström. Nya ledamöter Lena Boman och Eva Eriksson välkomnades , då Lisbeth Ignberg och Carina Hedlund , Marie-Louise Karlsson och Kerstin Nyström avtackades efter varierande år i aktivt styrelsearbete. Bröstcancerföreningen har sedan starten 1985 varit en förening även för gyncancer drabbade. Föreningen fortsätter att erbjuda aktiviteter som vattengympa, cafe träffar med viktig information från vården, och upplevelser i olika miljöer. Bild: Ulrika Bäcklund, Lena Sandberg, Ann Sjölund. Text Lena Sandberg

Datum meddelas senare
Kongress 2023 BCF

Anmälan

Registrerar din anmälan
Bli medlem

Bli medlem

Om oss

Om oss