Välgörande konsert i S:t Olovs kyrka för lyssnare och för forskningen!

ConBriokören och Skellefteå Manskör kunde detta år ta upp en tradition som under pandemin fått ställas in, nämligen den att arrangera en välgörenhetskonsert för Bröstcancer- föreningen och ”Guldgubbarna ”och forskningen vid NUS om dessa sjukdomar.

Lena Sandberg

8 december

konsert nov
Foto: Lena Sandberg

Elitorkestern som består av 8 musiker som spelar, piano, bas, violoin och dragspel kompletterade det musikaliska budskapet på ett njutbart sätt.

Kyrksalen var fylld av förvantansfulla besökare då de båda körerna inledde med att sjunga Klinga mina klockor, och en rad andra kända och mindre kända musikverk.

Kirurgläkaren Li Nilsson Skellefteå kunde med sin erfarenhet av bröstcancer delge publiken en intressant historiebeskrivning av bröstcancer från vården från 1940-talet då radikal operation var den tillgängliga, till dagens individuella, till 95 % botande behandling.

Forskningen vid NUS dit dagens insamling även för prostata forskning ska gå arbetar med frågor som täta bröst, genanalys och nya marköer. Göran Eklund Prostatföreningen ”Guldgubben” presenterade situationen för männen och aktuella satsningar där patientförening är livligt engagerad. De båda patienföreningarna har även ett gemensamt projekt på gång med rehabilitering för de båda patiengrupperna enligt kända direktiv- Medel från Arvfonden är sökt med hopp om att kunna jobba med projektet HOPP TROTS ALLT.

Prästen William Lindahl deltog med inledande ord och en andakt med tankar kring den verklighet som människor drabbas av vid sjukdom-

Rör vid min själ som sista sång berörde välgörande oss alla, och tacksamheten från de båda patientföreningarnas ordföranden Leif Sundkvist och Lena Sandberg framförde tack till sångare och musiker. Bo Bergström en av sångarna förtjänar ett speciellt tack, som håller i det praktiska för genomförandet av konserten denna gång som vid tidigare tillfällen.

Aktuellt 2024

Aktuellt 2024

Bli medlem

Bli medlem