Vad är palliativ vård för dig?

Skellefteå Bröstcancerförening har under se senaste åren försökt att lyfta fram kunskap om Palliativ vård till politiker i kommunen och regionen, och till allmänheten genom att bl.a. skriva artiklar i media.

Lena Sandberg

7 november

BRC_Pallativ_vard_2
Foto: Lena Sandberg

Under vår Rosa Oktober satsning i år blev en föreläsning möjlig för allmänheten tack vare personal från Palliativa teamet i Skellefteå.

Läkaren Johannes Norberg sjuksköterskan Ann Hörnqvist samt universitetslektor Sofia Anderssonn Umeå Universitet gav en inblick i denna vårdform vid ett offentligt möte på EFS lokal i Centrum.

Då vi se tillbaka cirka 30 år fick cancerdrabbade extra resurs genom att kunskap förmedlades från andra länder och även till vårt landsting och Skellefteå sjukvård, som tidigt byggde upp kunskap om cancersjukdomar, vilken har en bred symtombild att behandla. Forskningen inom de olika cancersjukdomarna har gjort stora framsteg inte minst under senare år, och ständigt kommer nya läkemedel, som ger förlängd överlevnad. Men det kan komma en tid då lindring av symtom verkligen behövs och då är Palliativ vård är en Prio 1 -vård som kräver speciella kunskaper.

Symtomlindring och nära kommunikationer patient och personal och närstående är viktiga delar i en HELHETSVÅRD hela dygnet av patienten. Detta gäller även andra kroniska sjukdomar, där symtombilden är komplicerad och kräver speciell kunskap och omhändertagande.

Palliativa Teamet i Skellefteå/Norsjö-området har stora ytor att ha ansvar för, och statistik från 2022 visar att 2900 personer avled under året i Västerbotten- 847 i Skellefteå och 64 i Norsjö och att cirka 80 % av dessa hade behov av Palliativ vård. Axlagården i Umeå är ett hospice, en verksamhet som ägs av en stiftelse och där kan personer få vård om Regionen och Kommunen betalar vårdenplatsen. Skellefteå /Norsjö saknar denna typ av vård sedan Orkiden med 4 vårdplatser upphörde 2010 till befolkningens stora besvikelse. Bröstcancerföreningens ordförande Lena Sandberg har ett personligt engagemang för palliativ vård , då hon arbetade på Orkiden.

Patientföreningen fortsätter sitt engagemang för INGEN SKA BEHÖVA VARA ENSAM MED SIN BRÖST ELLER GYNCANCANCER.

En Patientförening är en resurs i samhället som har ett stort uppdrag att med ideella resurser jobba vidare med att förmedla stöd och hopp för drabbade och deras anhöriga . Och professionen finns där med kunskap och hjälp att ge, det budskapet fick åhörarna med sig efter kvällens information.

på bilden : Ann Hörnqvist, Johannes Norberg, Sofia Andersson

Aktuellt 2024

Aktuellt 2024

Bli medlem

Bli medlem