INTRESSANTA FAKTA OM BRÖSTCANCER

Efter föreläsningen med Anne Andersson, överläkare och bröstcancerspecialist

Lena Sandberg

21 april

En röst för all världens bröst
En röst för all världens bröst

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor, så när vi nu kan träffas igen fysiskt, var Anne Andersson, överläkare och bröstcancersspecialist vid Cancercentrum på NUS inbjuden att föreläsa för Bröstcancerföreningen i Skellefteå. Engagemanget i föreläsningen grundar sig på mångårig erfarenhet av att möta patienter i olika faser i sjukdomen, från upptäckt till palliativ vård. Forskning och deltagande i programgrupper för bevakning av vården och behandlingar för denna patientgrupp är andra områden som ingår i föreläsarens referens-områden.

Fakta om Bröstcancervården i Västerbotten kan sammanfattas i lite statistik. Under de 2 senaste pandemiåren, där Västerbotten ligger lika som övriga Sverige då det gäller screening-upptäckta tumörer. Det känns positivt att läget är så, då en tidig effektiv behandling är viktig för att få en god prognos.

Det är tumörstadium och tumörcellernas egenskaper, inte var den uppstår som avgör vilken bröstcancerform det är, och vilken behandling som beslutas. Ett beslut som också är individuellt och skräddarsytt grundat beroende på ålder, hälsostatus, egna val och i samråd med läkare.

De läkemedel som ges till personer i olika faser i sjukdomen är i överensstämmelse med de riktlinjer som är beslutade i Sverige, vilket måste påtalas, då media tidigare har referat till felaktiga uppgifter för vår Region.

Bröstkontaktsjuksköterskor och teamen vid de tre sjukhusen i länet ansvarar för vården och Onkologiska sektionen i Skellefteå är en uppskattad verksamhet för oss i vår stad under behandlingar som kan uppgå under lång tid.

Frågan om varför får cirka 8000 kvinnor och cirka 60 män bröstcancer i Sverige varje år är inte lätt att besvara till 100 %, så framtiden för forskare har fortfarande utmaningar. Bröstcancerförbundet har under 2021 delat ut 12,6 miljoner till olika forskningsprojekt och där har bröstcancerföreningarna ett gemensamt ansvar att informera och samla in medel för att ge vården nya utvecklingsmöjligheter. Och där är föreläsaren Anne en verklig eldsjäl, tack för en fantastisk föreläsning.

Aktuellt 2024

Aktuellt 2024

Bli medlem

Bli medlem