Här kommer alla fyra inspelade föreläsningarna av Professor László Tabárs utbildningsserie för kvinnorna i Bröstcancerföreningarna i Sverige.

25 maj

Vi är så glada och tacksamma att vi fått denna otroligt viktiga kunskap. Ta del av föredragen om och om igen då de är sprängfyllda med fakta, information, fina bilder och filmer. Skicka vidare detta till så många kvinnor som ni bara kan. Äntligen är det någon som bryr sig om att höja kvinnornas kunskaper om den normala bröstkörteln och mångfalden av bröstförändringarna, dom olika undersökningsmetoderna, problemet med “täta bröstkörtlar” och förslag till lösning till problemet, mm.

Var god klicka på den nedanstående länken: (den blåa linjen) då får ni fram alla fyra videoinspelningarna och en kort innehållsförteckning till varje föredrag.

Inspelade föreläsningarna finns i länken.

Aktuellt 2024

Aktuellt 2024

Bli medlem

Bli medlem