Dialogträff med vårdteamet

Dialogträff den 24 oktober med den kirurgiska verksamheten vid Skellefteå lasarett och medlemmar i Bröstcancerföreningen i Skellefteå samt övriga intresserade.

Lena Sandberg

28 oktober

Dialogträff
Doris Ekefjärd, Victoria Nilsson, Pia Vernersson. Foto: Lena Sandberg

Under Rosa Oktober satsningen kunde vi i nuläget träffas i trivsamt cafe-miljö i aulan. Läkaren Jonas Holm och Bröstcancer-kontaktsköterskan Victoria Nilsson presenterade aktuella situationen för vården, specifikt för bröstcancer, samt aktuell situation vid sjukhuset.

Stora neddragningar av vårdplatser på både kirurg och medicinklinikerna, då personalsituationen är ansträngd med många tjänstledigheter samt ombyggnationer.

Bröstcancerföreningen har under många år påtalat avsaknad av Palliativa vårdplatser för personer i behov av denna vård, vilket kan drabba alla olika sjukdomstillstånd. Så verkligheten i Skellefteå är dyster, då antalet vårdplatser är minimala och befolkningen både blir äldre och vi blir fler i kommunen.

Bröstcancervården i Regionen styrs från NUS och för Skellefteborna finns en Onkologisk behandlingsenhet i Skellefteå som ger terapi och stöd. Bröstcancerkontaktsjuksköterskan är spindeln i nätet för vården lokalt och kan kan via digitala verktyg numera alltid på vardagar lösa frågor om tillgång till akut vård och också i rehabiliterings-perspektiv.

Bröstcancerföreningen ser alla enheter som värdefulla för sin medlemsgrupp, som även innefattar personer drabbade av gyncancer. Patientföreningen är öppen för medlemskap även för stödpersoner, vilket gör föreningen starkare.

Många frågor från en aktiv publik fick svar under träffen

Nya läkemedel och behandlingsrutiner kommer ständigt och den individuella vården även av kronisk bröstcancer ger hopp om att allt görs för den som drabbas.

Vården och Patienföreningar har ett gemensamt ansvar som i praktiken måste göras tillsammans.

Rosa Oktober har ett viktigt budskap att förmedla om hopp och kraft att inte ge upp.

Aktuellt 2024

Aktuellt 2024

Bli medlem

Bli medlem